×

ПРЕДИМСТВА ЗА ПРЕВОЗВАЧА

EU.TRA.LOG.REMI

През всичките над 13 години дейност, ние успяхме да достигнем високи стандарти на качество като периодично подобряваме работната си процедура във връзка с нашите доставчици на транспортни услуги.

Нашият персонал е добре обучен, комуникира на шест чужди езика, като успява да покрие почти винаги Вашата нужда за превоз на стока, като Ви предлага след това постоянна поддръжка за възможно най-ефикасното решаване на евентуалните предизвикателства, които могат да настъпят при извършване на превоза.

В зависимост от Вашите нужди, можем да Ви предложим за превоза товари стока с общ характер, опасни товари, товари с контролирана температура, както групажни, така и товари за пълен камион. Вие само трябва да ни кажете от какво имате нужда, а ние ще направим всичко възможно да намерим за Вас най-доброто и най-печелившото решение.

Ние винаги сме се отнасяли към нашите доставчици с уважение, като сме заплащали предлаганите от тях услуги на падежна дата или дори преди падежа. Така, в края на 2017 година, в рамките на 13 години дейности, ние сме платили към нашите партньори -превозвачи за предлаганите услуги над 46 милиона евро.

За Вас това означава:

-   Вашият достъп до запитвания за превоз на над 1000 клиента

  • Сигурност при получаване на сумата за предлаганите услуги в срока, който сме договорили по взаимно съгласие (30 дни или 15, съответно 5 дни - съгласно договорените условия);

  • Ние осигуряваме това, че нашият персонал полага всички усилия, за да покрие Вашите изисквания за най-добро представяне на най-добрия вариант за Вас;

  • Гаранция на това, че ние поемаме отговорност заедно с Вас, е това, че сме сключили застраховка CMR на стойност от 1,5 милиона евро, като така улесняваме Вашия достъп до по-голям избор от видове товари.

TOP