Politica de Confidențialitate și Politica Cookies

Politica de confidențialitate

1. Introducere

Incepand cu data de 25 mai 2018, intra in vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”), aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene. In acest sens, adoptam prezenta Politica de confidentialitate in vederea alinierii la dispozitiile noii reglementari.

2. Cine suntem?

Operatorul de date este EU.TRA.LOG.REMI SRL, cu sediul social in Municipiul Resita, str. Timisorii, nr. 34, Judet Caras-Severin, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J11/637/2004, CUI 16689000.

In cazul in care aveti intrebari sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta trimitandu-ne un e-mail la adresa: office@eutralog.ro.

3. Cum colectam datele cu caracter personal?

Direct: obtinem date cu caracter personal in mod direct de la dumneavoastra atunci cand vizitati sediul nostru, prin completarea formularelor de contact online, atunci cand ne apelati telefonic, ne comunicati un e-mail si/sau ne trimiteti CV-ul dumneavoastra.

Indirect: de regula, obtinem date cu caracter personal ale persoanelor fizice in mod indirect in cadrul relatiilor contractuale, acestea fiind necesare pentru furnizarea serviciilor noastre.

Putem obtine date cu caracter personal si din urmatoarele surse:

 • Site-uri profesionale si/sau sociale: in cazul in care accesati pagina noastra oficiala de Facebook, LinkedIn, Instagram etc., noi vom colecta informatiile privitoare la contul dumneavoastra. Aceste categorii de informatii pot cuprinde numele dumneavoastra, adresa de e-mail, informatii aditionale despre dumneavoastra;

 • Servicii de recrutare: Putem obtine date cu caracter personal ale anumitor candidati pentru posturile disponibile in cadrul societatii.

4. Ce categorii de date cu caracter personal colectam?

 •  Date personale: nume si prenume, numarul de telefon, adresa de e-mail, precum si alte date pe care alegeti sa ni le oferiti atunci cand ne contactati, cum ar fi: CV-ul, denumirea societatii la care lucrati si functia detinuta. Sistemul de supraveghere video a Societatii poate colecta imagini ale vizitatorilor. Supravegherea video este folosita strict pentru paza perimetrala a sediului, hol acces si restul cailor de acces.

 • Date cu caracter special: in mod normal, nu procesam astfel de categorii de date cu caracter personal, dar, in situatiile in care procesam astfel de date, o facem numai cu consimtamantul persoanei vizate, in afara de cazul in care prelucrarea se face in baza unei obligatii legale sau in scopuri legitime.

5. Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor?

Ne putem intemeia prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:

 • Contract: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne indeplini obligatiile contractuale precum si pentru a furniza serviciile de transport rutier, in cadrul demersurilor premergatoare incheierii unui contract, atunci cand ne solicitati transmiterea unei oferte;

 • Consimtamant: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimtamantului liber si neviciat in momentul in care ne furnizati datele respective.

 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal in baza interesului legitim, atunci cand, conform evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii.

 • Obligatie legala si interes public: Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce revin EU.TRA.LOG.REMI SRL in calitate de profesionist si angajator.

6. De ce avem nevoie de datele cu caracter personal?

Prelucram date cu caracter personal in mod transparent, in urmatoarele scopuri:

 • In scopul navigarii pe site-ul web si in scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal catre furnizori de servicii de analiza si de motoare de cautare pentru ca acestia sa furnizeze servicii de intretinere a site-ului nostru web;

 • Prelucrarea oricaror alte solicitari primite on-line, pe e-mail sau telefon, inclusiv formularea de raspunsuri la solicitarile dumneavoastra;

 • Promovarea serviciilor oferite de EU.TRA.LOG.REMI SRL prin intermediul mesajelor de marketing comunicate pe e-mail si/sau telefon;

 • Cautarea de candidati calificati, capabili sa ocupe posturile vacante din cadrul EU.TRA.LOG.REMI SRL;

 • Indeplinirea obligatiilor pe care EU.TRA.LOG.REMI SRL si le-a asumat prin incheierea contractelor;

 • Indeplinirea obligatiilor legale;

 • Paza si protectia bunurilor societatii si a angajatilor si prevenirea si combaterea savarsirii infractiunilor.

7. Impartasim date cu caracter personal cu terte parti?

Comunicam date cu caracter personal unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le prestam. Acesti terti au, la randul lor, obligatii similare cu ale EU.TRA.LOG.REMI SRL in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, fie sunt la randul lor operatori de date cu caracter personal, fie sunt persoane imputernicite care prelucreaza datele in numele nostru.

Cu titlu de exemplu, putem comunica datele cu caracter personal urmatoarelor entitati:

 • Companiilor care ne ofera suport in desfasurarea activitatii noastre (furnizori de sisteme de telecomunicatii, suport sisteme IT);

 • Avocatilor, auditorilor sau asiguratorilor;

 • Furnizorilor de servicii de marketing;

 • Furnizorilor de servicii de recrutare;

 • Autoritatilor publice sau unor terte persoane, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Ne asiguram in mod constant ca partenerii nostri prezinta garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal indeplineaste toate cerintele legale.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmite catre terti si in urmatoarele situatii: (i) autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor Societatii, care solicita Societatii sa furnizeze informatii, in virtutea obligatiilor legale ale acesteia din urma; (ii) pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Societatii noastre sau alte entitati sau persoane, precum instante de judecata; (iii) terti achizitori, in masura in care activitatea Societatii ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.

8. Transferam datele cu caracter personal in afara Spatiului Economic European?

Nu transferam date cu caracter personal in afara Spatiului Economic European.

9. Prelucrarea datelor copiilor cu varsta sub 16 ani

Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate in aceasta Politica se refera exclusiv la persoane care au cel putin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum si a rezultatelor prelucrarii este interzisa cu privire la copiii care nu au implinit aceasta varsta fara consimtamantul parintilor/reprezentantilor legali ai acestora. In cazul in care, in ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totusi loc, o vom inceta odata ce observam faptul ca utilizatorii nu au implinit varsta mentionata mai sus.

10. Refuzul prelucrarii si consecintele acestuia

Daca nu ne furnizati datele cu caracter personal prevazute in formularul de contact, nu veti putea transmite catre noi solicitarea dumneavoastra.

11. Care sunt drepturile persoanelor vizate?

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal aflate in posesia EU.TRA.LOG.REMI SRL;

 • dreptul de a solicita EU.TRA.LOG.REMI SRL sa rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal sa fie sterse in momentul in care nu mai sunt necesare EU.TRA.LOG.REMI SRL;

 • daca prelucrarea are la baza consimtamantul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita EU.TRA.LOG.REMI SRL sa furnizeze datele cu caracter personal obtinute direct de la persoana vizata si, daca este posibil, sa transmita acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);

 • de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;

 • in cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrarii;

 • daca prelucrarea se bazeaza pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplica);

 • dreptul de a inainta o plangere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa ne adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: office@eutralog.ro.

12. Securitatea datelor cu caracter personal

Am adoptat politici si proceduri de securitate tehnica in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterarii acestora. Ne asiguram ca accesul la datele cu caracter personal este limitat si autorizat doar persoanelor care au dreptul legal de a le folosi. Aceste persoane au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor.

13. Pentru ce perioada vom pastra datele cu caracter personal?

Vom stoca datele cu caracter personal necesare prestarii serviciilor conform obiectului de activitate, pentru a pastra legatura cu persoanele vizate si pentru a ne conforma obligatiilor legale ce ne incumba. Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare. In cazul in care EU.TRA.LOG.REMI SRL va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator in acest sens.

Estimam ca activitatile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe urmatoarele perioade:

Scop

Durata

1.

Navigarea pe site-ul web si utilizarea cookie-urilor

30 zile

2.

Raspunsul la intrebarile, solicitarile sau reclamatiile dumneavoastra

3 ani

3.

Mesaje de Marketing direct

pana la retragerea consimtamantului

4.

Procesul de recrutare

(CV, acte privind studiile si alte date puse la dispozitie)

6 luni de la data depunerii, cu exceptia cazului in care se incheie un contract individual de munca cand vor fi pastrate conform legislatiei aplicabile

5.

Datele transmise in desfasurarea

relatiei contractuale

 • inscrise in contract si documentele financiare: 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.

 • restul datelor: pe tot parcursul perioadei contractuale si 3 ani de la incetarea contractului.

Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar EU.TRA.LOG.REMI SRL nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, acestea vor fi sterse in conformitate cu procedurile operatorului, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

14. Revizuirea prezentei Politici de confidentialitate

Vom revizui prezenta Politica de confidentialitate si, in acest sens, vom publica versiunea revizuita a documentului.

Politica Cookies

De fiecare data cand vizitezi www.eutralog.com (Platforma noastra) vom colecta automat adresa IP din timpul navigarii si o stocam pentru 30 de zile intr-un fisier numit jurnalul de server.

1. Ce sunt cookies?

Cookies sunt fisiere mici care contin litere si cifre care pot fi plasate pe dispozitivul dvs. cand vizitati o pagina de internet sau utilizati o aplicatie. Utilizam cookies pentru a va imbunatati experienta pe website, tinand minte preferintele dumneavoastra. Fara utilizarea cookies, experienta pe Platforma noastra va fi mai putin personalizata.
Pentru mai multe informatii despre cookies, consultati www.allaboutcookies.org.

2. De ce folosim cookies?

Cookies realizeaza diverse functii, inclusiv facilitarea navigarii si stocarea preferintelor dvs. pentru a va arata continutul relevant si pentru a va imbunatati experienta generala de utilizator.

Utilizam cookies:

 • Pentru a va gestiona preferintele si a imbunatati anumite functii ale Platformei noastre. Aceasta poate include colectarea de informatii despre data si ora vizitei, istoricul de navigare si preferinta dvs. de limba.
 • Pentru a analiza modul in care Platforma noastra este accesata sau utilizata si performanta acesteia. Utilizam aceste informatii pentru a mentine, opera si imbunatati in mod continuu serviciile noastre.

3. Ce tip de cookies si alte tehnologii folosim?

Folosim 2 cookies de preferinta, care au rolul de a retine informatia in functie de care se modifica website-ul nostru, cum ar fi versiunea in limba preferata sau regiunea in care va aflati.

Denumire Furnizor Scop Tip Expirare
_icl_visitor_lang_js eutralog.com Salveaza versiunea website-ului in limba preferata HTTP Sesiune
wpml_browser_redirect_test eutralog.com Salveaza versiunea website-ului in limba preferata HTTP Sesiune

 

4. Avem cookies terte sau plug-ins pe Platforma noastra?

Plug-ins de la terti:

Platforma noastra foloseste si plug-in de la terti sub forma de buton de distribuire pentru Facebook, LinkedIn si Instagram. Cu ajutorul acestui buton de partajare puteti distribui anunturile noastre pe platforma tertilor, cu conditia sa fiti conectat(a) la acesti terti. Acesti terti ar putea lega interactiunea cu platforma noastra cu contul dvs. Prin urmare, cititi politicile de confidentialitate ale acestor terti inainte de a da clic pe butonul de distribuire.

5. Ce puteti face pentru a sterge, dezactiva sau bloca cookies?

Browserul dvs. va furniza, de obicei, informatii despre cum sa refuzati, sa stergeti sau sa blocati cookies. Urmatoarele referinte va vor duce la acele informatii despre unele browsere utilizate in mod obisnuit:

Retineti: daca alegeti sa blocati cookies pe care le-am setat pe www.eutralog.com, este posibil sa nu puteti accesa toate sau o parte din serviciile noastre.

6. Detalii de contact

Pentru informatii suplimentare sau pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactati in orice moment la adresa: office@eutralog.ro.