×

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТА

Ние предлагаме на клиентите си непрекъсната поддръжка - 24 часа / 7 дена - и за всички възможни настъпили предизвикателства по време на превозите, включително това да познаваме точното местоположение на стоките, които превозваме. Гарантираме Ви най-ефикасният вариант за превоз на Вашите стоки, като те ще стигнат навреме и безопасно до желаната дестинация.

Нашият персонал е добре инструктиран да осигури ефикасен мениджмънт на наличните авто-флоти, както и да намери най-доброто решение за превоза, поискан от Вас, като след това прави мониторинг отблизо на всички предизвикателства, които биха могли да се появят по време на превоза, за тяхното възможно най-ефикасно решаване.

В края на 2017 година ние надхвърлихме 42 000 бр. поръчки за превоз, извършени през последните 13 години дейност, като имаме общо 1110 бр. клиенти, които сме обслужили с помощта на 6800-те превозвача, които са ни се доверили.

За Вас това означава:

  • Стриктно планиране на превозите благодарение на времената за транспорт, договорени индивидуално;

  • Максимална гъвкавост, в зависимост от Вашите нужди за превоз, на подходяща цена;

  • Възможността да се възползвате от разнообразни транспортни услуги, от общи по характер стоки, до опасни товари в ADR режим, извънгабаритни товари, товари с определена контролирана температура, извършени в режим групаж или пълни, в зависимост от Вашите нужди;

  • Сигурността, че всички наши превозвачи са стриктно проверявани и оценявани, като се спазва стандартът за качество ISO 9001:2008 (ISO 9001:2015), който нашето дружество прилага още от 2008 година.

  • Целостта на товарите, които ни възлагате за превоз, е гарантирана с помощта на CMR застраховка с размер на отговорността 1,5 милиона евро.

EU.TRA.LOG.REMI

TOP