×

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОСИ?

Свържете се с нас

REȘIȚA

Aдрес: Str. Timisorii nr.34 320232 Resita, ROMANIA
ИМЕЙЛ : logistica@eutralog.ro
телефон: +4 0355.429.574 , +4 0355.429.573,
+4 0355423301
факс: +4 0355423300

TIMIȘOARA

Aдрес: Calea Torontalului 69,
Timișoara 300254, ROMANIA
Q6F7+WF Timișoara
Vox Technology Park
ИМЕЙЛ: logistica@eutralog.ro
телефон: +40-771.688.545
+40-771.688.692
+40-771.688.556
+40-771.615.694

TOP